Zyta Boćwińska – Scenariusz lekcji bibliotecznej dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej – Kiedy mogę, a kiedy nie mogę się przytulić, czyli jak nawiązywać serdeczny kontakt z innymi

Kolejne, proponowane przez Zytę Boćwińską zajęcia czytelnicze adresowane do młodszych dzieci, są okazją do pracy wychowawczej dotyczącej delikatnej materii uczuć. Dzieci uczą się ich wyrażania, szacunku do drugiej osoby i samego siebie, a także nawiązywania serdecznego kontaktu z koleżankami i kolegami. Pomagają im w tym prowadzone przez nauczyciela zabawy oraz historia sympatycznego jeżyka. Zachęcamy do wykorzystania prezentowanego scenariusza w pracy ze swoimi podopiecznymi.

Zyta Boćwińska – nauczyciel bibliotekarz, kierownik Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi zajęcia dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I–III szkoły podstawowej dotyczące edukacji czytelniczej.
Zyta Boćwińska – Scenariusz lekcji bibliotecznej dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej – Kiedy mogę, a kiedy nie mogę się przytulić, czyli jak nawiązywać serdeczny kontakt z innymi

Pobierz scenariusz