Wizyta nauczycielek z Litwy

Wizyta nauczycielek z Litwy

23 marca 2023 roku z krótką wizytą gościły u nas trzy nauczycielki z Litwy, które w Szkole Podstawowej w Bakałarzewie realizowały przez tydzień projekt Erasmusa Job shadowing. Ich pobyt w Bakałarzewie miał na celu bliższe poznanie codziennej pracy szkoły, z którą kontakt nawiązany został dzięki uczestnictwu anglistek Juraty Sutkuvienė i Marty Traczkowskiej w sieci współpracy nauczycieli języka angielskiego SETI, organizowanej przez CEN w Suwałkach. Podczas wizyty w naszym Centrum nauczycielki, reprezentujące gimnazjum w Serejach (Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazja), mogły sprawdzić swoją wiedzę na temat Suwałk, rozwiązując zakodowane w QR zagadki. Mogły też zobaczyć, jak funkcjonuje Biblioteka Pedagogiczna, po której oprowadziła je jej kierownik Zyta Boćwińska. Odwiedziny litewskich gości stały się też okazją do wręczenia przez redagującą „CENne Wiadomości” Jolantę Kubrak podziękowania Juracie Sutkuvienė za publikowanie artykułów w naszym kwartalniku.  W piątek nauczycielki z Litwy odwiedziły Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, które zachwyciło je swoją nowoczesną ekspozycją. Po raz pierwszy tu właśnie usłyszały o twórczości i działalności poetki, której utwory są, jak się okazuje, tłumaczone na język litewski.

oprac. Justyna Bober