Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć – O tym, że warto pomagać innym

Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych osób i uświadamianie konieczności niesienia im pomocy to jedno z najważniejszych zadań wychowawczych. Postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka trzeba kształtować u dzieci od najmłodszych lat. Należy też wdrażać je do analizy własnego postępowania wobec innych. Zajęcia ukierunkowane na te właśnie cele nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej proponuje Katarzyna Romanowska. Zachęcamy do skorzystania z zamieszczonej propozycji.

Katarzyna Romanowska – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli dotyczące metod pracy z czytelnikiem, zajęcia czytelnicze dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz zajęcia dotyczące audiobooków i e-booków dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć czytelniczych

Pobierz scenariusz