Joanna Stabińska – Najdłuższe czterdzieści pięć minut w tygodniu?

Czterdzieści pięć minut. Dla jednych nauczycieli to najdłuższa godzina dydaktyczna, dla innych zbyt krótka. O jaką godzinę chodzi? O tę z wychowawcą. Od czego zależy jej, odczuwana przez wychowawcę, długość? Podobnie jak w przypadku każdej lekcji, od tego, jak ją zaplanujemy, co będzie jej celem i treścią. Przydatną propozycję, jak godzinę z wychowawcą uczynić „krótką”, przedstawia Joanna Stabińska. Zapraszamy do zapoznania się z nią przede wszystkim wychowawców klas, ale także pozostałych nauczycieli.

Joanna Stabińska – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej oraz planowania działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole.
Joanna Stabińska Najdłuższe czterdzieści pięć minut w tygodniu?

Pobierz artykuł