Joanna Kalejta – Europejski System Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym – system ECVET. Przykłady dobrych praktyk z projektu mobilnościowego

Czym jest ECVET? To Europejski System Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, wdrażany polskim szkolnictwie zawodowym od 2012 roku. Jak ten system funkcjonuje, co dzięki niemu mogą osiągnąć uczniowie i jak należy organizować zaplanowane w nim działania prezentuje w swoim artykule Joanna Kalejta. Zapraszamy do lektury.

Joanna Kalejta – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach. Organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie kształcenia zawodowego, współpracy z pracodawcami, doradztwa zawodowego, zarządzania firmą, zarządzania turystyką oraz pozyskiwania środków unijnych na działania edukacyjne. Jest trenerem Branżowych Symulacji Biznesowych „Revas”.
Joanna Kalejta – Europejski System Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym – system ECVET. Przykłady dobrych praktyk z projektu mobilnościowego

Pobierz artykuł