Andrzej Matusiewicz otrzymał tytuł honorowy Profesora Oświaty

W piątek, 11 października 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości 25 nauczycieli i pracowników oświaty otrzymało tytuły honorowe Profesora Oświaty. Tytuł ten jest przyznawany nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją […]

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Łączka i inne miejsca poszukiwań”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku zachęca uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 7 i 8 klas szkół podstawowych do udziału w projekcie „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Jego celem jest wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn”, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie warsztatu […]

„Sieć nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego” już działa!

Pierwsze z cyklu spotkań „Sieci nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego” odbyło się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zaplanowaliśmy działania sieci oraz uczestniczyliśmy w warsztatach „Wykorzystanie Mapy Karier w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole”. W sieci uczestniczą wychowawcy i nauczyciele różnych etapów edukacyjnych, posiadający różne doświadczeniem w pracy w zakresie doradztwa zawodowego. Wśród […]

Jubileusz 30-lecia Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – DZIEŃ DRUGI – „Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień…”

Gośćmi drugiego jubileuszowego dnia byli dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz nauczyciele – uczestnicy konferencji „Inspirująca rola dyrektora szkoły w doskonaleniu nauczycieli i wspieraniu rozwoju placówki oświatowej”, odbywającej się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach. Uczestnicy konferencji wysłuchali na początku wykładu prof. Andrzeja Waśki o etosie pracy nauczyciela. Drugie wystąpienie nosiło tytuł […]

Jubileusz 30-lecia Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – DZIEŃ PIERWSZY – „Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień…”

„Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień…” – tak, nawiązując do piosenki z popularnego serialu, można by streścić wspomnienia pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Tak, Szanowni Państwo, mamy trzydzieści lat. Obchody Jubileuszu 30-lecia Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach rozłożone zostały na dwa dni – 25 i 26 września 2019 roku. Były objęte honorowym patronatem Marszałka […]

SETI w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

27 września w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach gościliśmy nauczycieli i osoby związane z edukacją z Łoździej na Litwie. Było to spotkanie w ramach SETI- inicjatywy nauczycieli anglistów, sieci współpracy i samokształcenia. Do tej pory spotkania obywały się w Sejnach, po raz pierwszy zorganizowaliśmy je we współpracy z CEN-em. Nauczyciele z Polski i Litwy mogli […]

Zapraszamy do Centrum na szkolenia w Laboratorium Innowacji i-Lab

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do korzystania ze szkoleń w Laboratorium Innowacji i-Lab. Odpłatność za 4 godziny dydaktyczne sesji szkoleniowej w i-Labie, dla grup zorganizowanych na zlecenie szkoły lub placówki oświatowej wynosi 160 zł za grupę nie przekraczającą 16 osób. Informacji o szkoleniach udziela koordynator Laboratorium Innowacji i-Lab – Jarosław Cezary Słabiński. W Laboratorium Innowacji […]

Zakończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą w Centrum

7 września 2019 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zakończyła się kolejna edycja kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. Zajęcia na kursie zwieńczyła obrona prac dyplomowych, podczas której każdy z uczestników odpowiadał na pytania przed powołaną komisją egzaminacyjną. Na zakończenie Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach życzyła wszystkim Absolwentom kursu wielu […]

Informator o formach doskonalenia na I semestr roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo, przekazujemy nowy Informator Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z propozycją form doskonalenia nauczycieli na I semestr roku szkolnego 2019/2020. Rozpoczynamy rok szkolny 2019/2020 z nadzieją na pomyślny rozwój oświaty, a jednocześnie ze świadomością różnorodnych zmian i nowości. Jedną z nich jest niewątpliwie powrót doradztwa metodycznego do placówek doskonalenia nauczycieli. Również w Centrum Edukacji Nauczycieli w […]