Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Łączka i inne miejsca poszukiwań”

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Łączka i inne miejsca poszukiwań”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku zachęca uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 7 i 8 klas szkół podstawowych do udziału w projekcie „Łączka i inne miejsca poszukiwań”.

Jego celem jest wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn”, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów.

Na projekt składa się cykl 6 spotkań, z których każde będzie poświęcone miejscu, postaci lub problemom badawczym związanym z poszukiwaniami ofiar reżimów totalitarnych. Finalnym zadaniem będzie nakręcenie krótkiego (do 2 minut) filmu, zachęcającego młodzież do zainteresowania się tematyką prac biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Projekt jest objęty Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a wręczenie dyplomów oraz prezentacja najlepszych prac odbędą się na uroczystej gali w Warszawie.

Spotkania zaplanowane są raz w miesiącu w siedzibie IPN Oddział Białystok, termin dopasowany zostanie do preferencji grup projektowych. Grupy projektowe mogą składać się maksymalnie z 6 osób.

Zgłoszenia są przyjmowane do 15 października 2019 r. poprzez wypełnienie formularza na stronie www.ipn.gov.pl w zakładce edukacja i dalej – projekty edukacyjne.
Koordynatorami projektu w IPN Oddział Białystok są:
Marta Chmielińska – marta.chmielinska@ipn.gov.pl tel. 85 664 57 36
Waldemar Tyszuk – waldemar.tyszuk@ipn.gov.pl