Zapraszamy do Centrum na szkolenia w Laboratorium Innowacji i-Lab

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do korzystania ze szkoleń w Laboratorium Innowacji i-Lab. Odpłatność za 4 godziny dydaktyczne sesji szkoleniowej w i-Labie, dla grup zorganizowanych na zlecenie szkoły lub placówki oświatowej wynosi 160 zł za grupę nie przekraczającą 16 osób. Informacji o szkoleniach udziela koordynator Laboratorium Innowacji i-Lab – Jarosław Cezary Słabiński. W Laboratorium Innowacji […]

Zakończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą w Centrum

7 września 2019 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zakończyła się kolejna edycja kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. Zajęcia na kursie zwieńczyła obrona prac dyplomowych, podczas której każdy z uczestników odpowiadał na pytania przed powołaną komisją egzaminacyjną. Na zakończenie Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach życzyła wszystkim Absolwentom kursu wielu […]

Informator o formach doskonalenia na I semestr roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo, przekazujemy nowy Informator Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z propozycją form doskonalenia nauczycieli na I semestr roku szkolnego 2019/2020. Rozpoczynamy rok szkolny 2019/2020 z nadzieją na pomyślny rozwój oświaty, a jednocześnie ze świadomością różnorodnych zmian i nowości. Jedną z nich jest niewątpliwie powrót doradztwa metodycznego do placówek doskonalenia nauczycieli. Również w Centrum Edukacji Nauczycieli w […]

Nabór wniosków do Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpoczęła w tym roku nabór wniosków do Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Wszystkie informacje na stronie www.education.org.pl. Ogólne założenia i charakterystyka Programu: Cele programu: Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską […]