Informator o formach doskonalenia na I semestr roku szkolnego 2019/2020

Informator o formach doskonalenia na I semestr roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo,

przekazujemy nowy Informator Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z propozycją form doskonalenia nauczycieli na I semestr roku szkolnego 2019/2020.

Rozpoczynamy rok szkolny 2019/2020 z nadzieją na pomyślny rozwój oświaty, a jednocześnie ze świadomością różnorodnych zmian i nowości. Jedną z nich jest niewątpliwie powrót doradztwa metodycznego do placówek doskonalenia nauczycieli. Również w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach będzie kilkoro nauczycieli doradców metodycznych, którzy podzielą się z nauczycielami doświadczeniem, praktycznymi rozwiązaniami metodycznymi, a nade wszystko obejmą opieką metodyczną nauczycieli, szczególnie tych z niewielkim stażem pedagogicznym.

Wzorem lat ubiegłych zachęcamy do korzystania z naszych usług: udziału w procesowym wspomaganiu szkół i placówek oświatowych, oferty doskonalenia nauczycieli, bogatych zasobów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach oraz zajęć w Laboratorium Innowacji i-Lab. Ze względu na dynamikę zmian nie wszystkie formy doskonalenia znalazły się w Informatorze, dlatego zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej: cen.suwalki.pl oraz miesięcznych zestawieniach, sukcesywnie rozsyłanych do szkół pocztą tradycyjną. Znajdą tam Państwo propozycje lekcji otwartych, zajęć warsztatowych oraz informacje o dyżurach metodycznych.

W bieżącym roku celebrujemy Jubileusz 30-lecia istnienia wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli, znanej od 1989 roku jako Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Suwałkach, później funkcjonującej pod nazwą Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, a od 2002 roku – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, w którego skład wchodzą Biblioteka Pedagogiczna i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Już dziś zapraszamy Państwa na 26 września 2019 roku na uroczystą Konferencję Jubileuszową, podczas której zaprezentujemy między innymi naszą kolejną publikację ze scenariuszami zajęć i lekcji, przeprowadzonych przez kreatywnych nauczycieli z naszego regionu.

Wraz z całym zespołem pracowników Centrum życzę Państwu w nowym roku szkolnym wielu inspiracji, pozytywnej energii, szeroko rozumianej satysfakcji z wykonywanej pracy, radości oraz owocnej współpracy z naszą placówką.