Nabór wniosków do Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

Nabór wniosków do Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpoczęła w tym roku nabór wniosków do Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Wszystkie informacje na stronie www.education.org.pl.

Ogólne założenia i charakterystyka Programu:

Cele programu:
Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią, w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Priorytetowe obszary tematyczne:

  • edukacja włączająca,
  • zarządzanie w edukacji,
  • jakość kształcenia,
  • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania, współpracy instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
  • poradnictwo zawodowe,
  • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi – „child welfare education”.

Partnerzy FRSE w Programie Edukacja:

Więcej informacji