Zapraszamy do Centrum na szkolenia w Laboratorium Innowacji i-Lab

Zapraszamy do Centrum na szkolenia w Laboratorium Innowacji i-Lab

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do korzystania ze szkoleń w Laboratorium Innowacji i-Lab.

Odpłatność za 4 godziny dydaktyczne sesji szkoleniowej w i-Labie, dla grup zorganizowanych na zlecenie szkoły lub placówki oświatowej wynosi 160 zł za grupę nie przekraczającą 16 osób.

Informacji o szkoleniach udziela koordynator Laboratorium Innowacji i-Lab – Jarosław Cezary Słabiński.

W Laboratorium Innowacji i-Lab są organizowane szkolenia o różnorodnej tematyce dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek:

  • Jak wykorzystywać innowacyjnie smartfon/tablet na lekcji,
  • Planowanie pracy samorządu uczniowskiego,
  • Wychowanie do wartości.
  • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się,
  • Diagnoza szkoły, placówki oświatowej – wykorzystywanie dostępnych danych w procesie planowania,
  • Planowanie pracy szkoły/placówki,
  • Innowacje pedagogiczne.