Zapraszamy do udziału w VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „112 RATUJE ŻYCIE”

Zapraszamy do udziału w VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „112 RATUJE ŻYCIE”

Wojewoda Podlaski oraz Podlaski Kurator Oświaty i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach organizują już VII edycję Wojewódzkiego Konkursu „112 RATUJE ŻYCIE”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 wśród uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego oraz propagowanie ich właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie podlaskim.

Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach:
  • PLAKAT wykonany indywidualnie przez uczniów klas I-IV szkół podstawowych – praca plastyczna w formacie A3;
  • KRÓTKA INSCENIZACJA (przedstawienie, scenka, pokaz) wykonana przez uczniów klas V-VIII szkół podstawowych (zespół 4-8 uczniów), które należy sfilmować przy pomocy: smartfonu, aparatu cyfrowego, kamery cyfrowej, a film (trwający do 3 minut) zgrać na płytę CD lub DVD;
  • PLAKAT, KOMIKS wykonany przez uczniów szkół ponadpodstawowych, indywidualnie lub w parze – w formacie A3;
  • FILM wykonany przez zespół 3-4 uczniów szkół ponadpodstawowych (trwający do 3 minut, na płycie CD lub DVD).
Prace konkursowe prosimy przesyłać pocztą tradycyjną lub składać w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w terminie do 16 stycznia 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego)
pod adres:
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
ul. Mikołaja Reja 67B
16-400 Suwałki
z dopiskiem Konkurs 112
Wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań laureatom Wojewódzkiego Konkursu „112 RATUJE ŻYCIE” odbędzie się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w lutym 2020 r. podczas obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.

Zapraszamy wszystkie szkoły województwa podlaskiego do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia pracy konkursowej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia oraz klauzula informacyjna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela oraz klauzula informacyjna