Wspomaganie rozwoju przedszkoli, szkół i placówek realizowane przez CEN w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza do udziału w procesie wspomagania rozwoju prowadzonego w roku szkolnym 2018/2019 wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe. W ramach wspomagania zapewniamy: stałą współpracę ze szkołą/przedszkolem/placówką osoby wspomagającej z CEN w Suwałkach; pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb i opracowaniu planu wspomagania rozwoju; realizację zaplanowanych działań i ich wspólne monitorowanie; wspólną ocenę […]

Seminarium wyjazdowe do Pagėgiai na Litwie

W dniach 14-15 września 2018 r. zostało zorganizowane seminarium wyjazdowe do Pagėgiai na Litwie, w którym uczestniczyli nauczyciele języka litewskiego, geografii i historii Litwy. Głównym celem szkolenia pt. „Vydūnas – znany, ale niepoznany” było bliższe poznanie osobowości litewskiego pisarza, filozofa, działacza społecznego. Rok 2018 – to rok Vydūnasa, którego 150 rocznicę urodzin właśnie obchodzimy. Uczestnicy […]

Informator o formach doskonalenia na I semestr roku szkolnego 2018/2019

Drodzy Państwo, przekazujemy nowy Informator Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z propozycją form doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2018/2019. Opracowaliśmy go w nieco innym układzie treści, a mianowicie znaczna część oferty skonstruowana jest według kierunków polityki oświatowej państwa. W Informatorze znajdą też Państwo programy szkoleniowe obejmujące różne formy i tematy zajęć wynikające z potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli. […]

Wizyta przedstawicieli Narodowej Agencji Ewaluacji Szkół na Litwie w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

7 czerwca w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach gościliśmy wraz z wizytatorami Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatury w Suwałkach przedstawicieli Narodowej Agencji Ewaluacji Szkół na Litwie. Nasi goście opowiedzieli, jak na Litwie funkcjonuje system zapewniania wysokiej jakości edukacji. Interesowali się tym, jakie rozwiązania w tym obszarze funkcjonują w naszym kraju. Dyrektor Centrum – Lidia Kłoczko […]

Zapytanie ofertowe – zamontowanie wyłazu dachowego i wymianę trzech wpustów dachowych z robotami uzupełniającymi w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 euro na zamontowanie wyłazu dachowego i wymianę trzech wpustów dachowych z robotami uzupełniającymi w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Treść zapytania ofertowego Przedmiar robót – 1 wpust dachowy Formularz ofertowy – załącznik nr 1 Oświadczenie – załącznik nr […]

Zapytanie ofertowe – wymiana trzech wpustów dachowych z robotami uzupełniającymi w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 euro na wymianę trzech wpustów dachowych z robotami uzupełniającymi w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Treść zapytania ofertowego Przedmiar robót – 1 wpust dachowy Formularz ofertowy – załącznik nr 1 Oświadczenie – załącznik nr 2 Postanowienia umowy – […]

Po konferencji „Nowoczesne rozwiązania dla edukacji”

Dyrektorzy szkół, informatycy i inne osoby, którym zależy na sprawnym działaniu pracowni komputerowych i wdrażaniu nowości w nauczaniu informatyki, uczestniczyli w konferencji „Nowoczesne rozwiązania dla edukacji”, która odbyła się 18 maja 2018 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Wielu z nich kolejny raz miało okazję spotkać się z Adamem Jurkiewiczem, hakerem edukacji, członkiem grupy […]

Pokamedulski Klasztor w Wigrach kolebką dziedzictwa kulturowego Suwalszczyzny i miejscem powstawania projektów edukacyjnych

W dniach 18-19 maja 2018 r. Pokamedulski Klasztor w Wigrach gościł uczestników krajowego seminarium kontaktowego eTwinning „Dziedzictwo kulturowe” – zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Biuro eTwinning w Polsce we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Seminarium adresowane do nauczycieli wszystkich przedmiotów pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zainteresowanych […]

„Książka tradycyjna i cyfrowa – jak zachęcić do czytania cyfrowych tubylców?” – relacja z konferencji

(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA to hasło promujące trwający Tydzień Bibliotek 2018. Nauczyciele języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej oraz bibliotekarze uczestniczący w zorganizowanej przez nas 10 maja konferencji dzielili się doświadczeniem, jak zachęcić dzieci i młodzież – pokolenie (net)generacji – do czytania książek tradycyjnych i elektronicznych. Co czytać i gdzie czytać? Trudno się zdecydować? Może literaturę w sieci? Oto […]

Szachy w szkole

17 maja br. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach odbyła się VI Wojewódzka Konferencja „Szachy w szkole”. Kilkudziesięciu nauczycieli szkół podstawowych województwa podlaskiego spotkało się ze świetnymi prowadzącymi (wszyscy mają związek z Suwałkami). Liderem był bez wątpienia Tomek Warakomski, arcymistrz FIDE, aktywny zawodnik i szkoleniowiec młodzieży, który podzielił się z zebranymi swoim doświadczeniem oraz zaprezentował […]