Narodowe Czytanie 2022 w CEN w Suwałkach

Narodowe Czytanie 2022 w CEN w Suwałkach
„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza wydane 200 lat temu w Wilnie stały się symbolicznym początkiem polskiego romantyzmu. W związku z dwusetną rocznicą urodzin epoki, rok 2022 ogłoszono Rokiem Polskiego Romantyzmu, zaś „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza wybrano na tegoroczną lekturę Narodowego Czytania.
W Narodowym Czytaniu „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach wzięli udział: p. Bożena Obuchowska – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach, p. dyrektor Jolanta Nikścin wraz z uczniami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach, p. dyrektor Luiza Podziewska wraz z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, p. Beata Zdancewicz wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach. Skład czytających uzupełnili dyrekcja oraz nauczyciele konsultanci, bibliotekarze i pracownicy administracji Centrum.
Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia!

Uroczystego otwarcia dokonała p. Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Balladę “Pani Twardowska” czytali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach

Balladę “Romantyczność” czytała p. Bożena Obuchowska – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach

Balladę “Powrót taty” czytali dyrektor i wicedyrektor CEN w Suwałkach – p. Lidia Kłoczko i p. Jarosław Cezary Słabiński

Balladę “Rybka” czytali p. dyrektor Luiza Podziewska oraz uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach

Balladę “Kurhanek Maryli” czytali p. dyrektor Jolanta Nikścin oraz uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach

Balladę “Tukaj” czytali nauczyciele konsultanci, bibliotekarze i pracownicy administracji CEN w Suwałkach:
p. Jarosław Schabieński, p. Andrzej Staszczyk, p. Danuta Moroz, p. Justyna Bober, p. Bożena Anuszkiewicz, p. Grażyna Bogdanowicz, p. Grażyna Zawadzka i p. Anna Peza.

Na zakończenie został przeprowadzony quiz ze znajomości treści “Ballad i romansów” przygotowany przez p. Zytę Boćwińską – kierownika Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach. W quizie wzięło udział 50 uczniów.