Zapraszamy do Wioski Świętego Mikołaja w Rovaniemi

Doszły nas słuchy, że niektórzy wątpią w istnienie Świętego Mikołaja. Jak to możliwe? Skąd w takim razie biorą się prezenty, które każdego roku otrzymujemy w Wigilię Bożego Narodzenia? Wprawdzie nie do każdych drzwi Święty Mikołaj może osobiście zapukać w czasie, gdy zasiadamy do wigilijnej wieczerzy, ale stara się wcześniej dostarczyć niespodzianki zapakowane w błyszczący papier […]

Zapraszamy do lektury artykułów w nowym numerze naszego kwartalnika CENne Wiadomości

Zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do lektury artykułów w nowym numerze naszego kwartalnika – CENnne Wiadomości, datowanym 20 grudnia 2021 r. Nasz kwartalnik jest publikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej Centrum. Artykuły dotyczą spraw związanych z edukacją – dydaktyką, wychowaniem i zarządzaniem szkołą. Artykuły są zamieszczane w następujących działach: W gabinecie dyrektora (artykuły adresowane […]

Dorota Hołownia-Dudek – Dlaczego innowacje w III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach?

„Innowacje to współpraca, efektywne prowadzenie procesów grupowych, pełne wykorzystanie potencjału wszystkich uczniów, dążenie do realizacji zamierzonych celów” – to tylko część odpowiedzi na pytanie postawione w tytule tekstu Doroty Hołowni Dudek „Dlaczego innowacje w III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach?”. Autorka, będąca jednocześnie nauczycielką tego liceum, stawia to pytanie, a następnie wyczerpująco na nie […]

Jolanta Kubrak – Pegagog kontra pedagożka, czyli starcie w języku

Istotę dzisiejszych rozważań nad językiem można określić ewangelicznym cytatem „twoja mowa cię zdradza”. Dlaczego? Ponieważ formy wyrazów, które używamy i tworzymy często nie stanowią jedynie zagadnienia językoznawczego, ale mogą także wyrażać nasze podejście do kwestii społecznych, a nawet światopoglądowych. O jakie, na przykład, formy chodzi? Chociażby o takie jak pedagog i pedagożka. Zapraszamy do lektury […]

Joanna Kalejta – Europejski System Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym – system ECVET. Przykłady dobrych praktyk z projektu mobilnościowego

Czym jest ECVET? To Europejski System Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, wdrażany polskim szkolnictwie zawodowym od 2012 roku. Jak ten system funkcjonuje, co dzięki niemu mogą osiągnąć uczniowie i jak należy organizować zaplanowane w nim działania prezentuje w swoim artykule Joanna Kalejta. Zapraszamy do lektury. Joanna Kalejta – nauczyciel konsultant w […]

Justyna Bober – Nazywam się Board, Jam Board – instrukcja obsługi i przykłady zastosowania tablicy wirtualnej Jamboard

Nazywam się Board, Jam Board… Czyżby zawitał do nas agent do zadań specjalnych? Może sytuacja nie jest aż tak wyjątkowa, ale warta poświęcenia czasu i uwagi. Otóż nauczycielskie zasoby TIK-owe wzbogacamy dziś o tablicę. Jamtablicę, czyli Jamboard. Jest to ciekawe i bogate narzędzie, umożliwiające pracę nauczyciela z całą klasą oraz pracę uczniów w grupach w […]

Andrzej Staszczyk – Hybrydowy system kształcenia w zawodach mechanicznych

Metoda hybrydowego kształcenia pracowników, wykorzystywana dotychczas w przemyśle, trafia do szkół, dzięki tworzonym z myślą o nich standaryzowanych pracowniach praktycznego kształcenia CNC. Sieć takich pracowni powstanie także w województwie podlaskim, a do ich prowadzenia nauczyciele zostaną przygotowani poprzez szkolenia branżowe. Jak w praktyce wyglądać będzie hybrydowe kształcenie w zawodach mechanicznych oraz jakie korzyści przyniesie ono […]

Dorota Koncewicz – O potrzebach rozwojowych ucznia z refleksją

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej czytamy, że szkolna pomoc psychologiczna polega m.in. na „rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia”. Ale czy działaniami tymi mają być objęci tylko uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy może wszyscy nasi podopieczni? Do refleksji nad tym zagadnieniem zachęca dr Dorota Koncewicz, proponując jednocześnie proste narzędzie uwzględniające […]

Jadwiga Krzyżewska – Bożonarodzeniowe granie

W znanej piosence możemy usłyszeć, że „w czasie deszczu dzieci się nudzą”. Czy w czasie śnieżycy także? Nie dopuśćmy do tego, zwłaszcza, że nadchodzi Boże Narodzenie. Jadwiga Krzyżewska proponuje trzy gry związane z tematyką bożonarodzeniową, dzięki którym nie tylko dzieci nie będą się nudzić, ale także dorośli. A oprócz atrakcyjnych gier na Czytelników czeka miła […]