Andrzej Staszczyk – Hybrydowy system kształcenia w zawodach mechanicznych

Metoda hybrydowego kształcenia pracowników, wykorzystywana dotychczas w przemyśle, trafia do szkół, dzięki tworzonym z myślą o nich standaryzowanych pracowniach praktycznego kształcenia CNC. Sieć takich pracowni powstanie także w województwie podlaskim, a do ich prowadzenia nauczyciele zostaną przygotowani poprzez szkolenia branżowe. Jak w praktyce wyglądać będzie hybrydowe kształcenie w zawodach mechanicznych oraz jakie korzyści przyniesie ono uczniom i szkołom przedstawia w swoim artykule Andrzej Staszczyk. Zapraszamy do zapoznania się z tą ciekawą perspektywą kształcenia w zawodach.

Andrzej Staszczyk – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Wykorzystując swoje doświadczenia nauczyciela kształcenia zawodowego, organizuje formy doskonalenia adresowane do tej grupy nauczycieli, natomiast dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii w szkole oraz rozwijania kompetencji kluczowych poprzez eksperymentowanie i doświadczenia.
Andrzej Staszczyk – Hybrydowy system kształcenia w zawodach mechanicznych

Pobierz artykuł