Zyta Boćwińska – Scenariusz lekcji bibliotecznej dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej – Bądź jak Petra, czyli o tym, jak oswoić lęk przed zmianą

Zajęcia czytelnicze mają ogromny potencjał wychowawczy – uczą właściwych postaw, zachęcają do refleksji nad własnym postępowaniem, uwrażliwiają na potrzeby innych. Prowadząc zajęcia na podstawie zamieszczonego poniżej scenariusza autorstwa Zyty Boćwińskiej nauczyciel może m.in. zmniejszyć lęk dzieci przed zmianą, rozwijać w nich świadomość własnych możliwości i kreatywność. Zapraszamy do zapoznania się z tą ciekawą propozycją i wykorzystania jej w pracy z dziećmi.

Zyta Boćwińska – nauczyciel bibliotekarz, kierownik Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi zajęcia dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I–III szkoły podstawowej dotyczące edukacji czytelniczej.
Zyta Boćwińska – Scenariusz lekcji bibliotecznej dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej – Bądź jak Petra, czyli o tym, jak oswoić lęk przed zmianą

Pobierz scenariusz