Zapraszamy nauczycieli do udziału w Wojewódzkim Konkursie Metodycznym „W 80 rocznicę Zbrodni Katyńskiej”

Zapraszamy nauczycieli do udziału w Wojewódzkim Konkursie Metodycznym „W 80 rocznicę Zbrodni Katyńskiej”

Szanowni Państwo,

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach organizuje Wojewódzki Konkurs Metodyczny „W 80 rocznicę Zbrodni Katyńskiej”.

Konkurs jest organizowany pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.

                  

Celem konkursu jest uczczenie pamięci ofiar zbrodni katyńskiej poprzez upowszechnianie wiedzy na temat okoliczności i skutków zbrodni katyńskiej oraz wzmacnianie postaw patriotycznych jako kluczowej wartości dla społeczeństwa.
Konkurs jest skierowany do nauczycieli wszystkich typów szkół województwa podlaskiego.
Konkurs odbywa się jednoetapowo i obejmuje trzy kategorie:
  • scenariusz lekcji wychowawczej lub cykl scenariuszy poświęconych zbrodni katyńskiej,
  • scenariusz uroczystości szkolnej poświęconej zbrodni katyńskiej,
  • projekt edukacyjny poświęcony zbrodni katyńskiej.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
  • nauczyciel może zgłosić do konkursu kilka prac wcześniej niepublikowanych;
  • prace konkursowe należy przesłać na nośniku CD, DVD na adres Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki, z dopiskiem – konkurs „W 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej” lub na adres e-mail: cen@cen.suwalki.pl
  • prace konkursowe należy przesyłać do 15 czerwca 2020 r.;
  • przesłana praca konkursowa powinna zostać udostępniona z licencją Creative Commons typu CC-BY lub CC-BY-NC (załącznik nr 1);
  • do przygotowanej pracy konkursowej powinien zostać dołączony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2);
  • należy dołączyć również zgodę na przesyłanie informacji i na publikację wizerunku (załącznik nr 3) oraz klauzulę informacyjną (załącznik nr 4).
W konkursie przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w trzech kategoriach. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej konferencji podsumowującej konkurs.
Nagrodzone prace będą wydane w publikacji metodycznej.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 – Licencje Creative Commons

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3 – Zgoda na przesyłanie informacji i na publikację wizerunku

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna