Zapraszamy 28 maja na spotkanie Podlaskiej Sieci Rozwoju Kształcenia w subregionie suwalskim

Zapraszamy 28 maja na spotkanie Podlaskiej Sieci Rozwoju Kształcenia w subregionie suwalskim
Zapraszamy przedstawicieli instytucji i szkół do udziału w pierwszym spotkaniu Podlaskiej Sieci Rozwoju Kształcenia (dalej PSRK) działającej w trzech subregionach województwa podlaskiego.
Spotkanie w subregionie suwalskim odbędzie się 28 maja 2024 roku o godzinie 11.00  w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki, sala 103, I piętro.

PSRK jest inicjowana jako element inwestycji Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w ramach którego realizowany jest projekt: Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji. Celem powstania sieci poza zapewnieniem trwałej współpracy kluczowych interesariuszy procesu kształcenia przez całe życie jest wdrożenie, koordynacja i monitorowanie na poziomie województwa podlaskiego Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (ZSU 2030).
Prace sieci mają zapewnić zidentyfikowanie dobrych praktyk i optymalnych sposobów realizacji oraz partnerów wyrażających wolę wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności dla Podlaskiego 2030 (ZSUdP 2030).

Tematyka najbliższego spotkania PSRK będzie dotyczyć Pierwszego Obszaru oddziaływania ZSU 2030 tj.: UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE, PRZEKROJOWE I ZAWODOWE DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH. Dyskusja będzie koncentrowała się w szczególności wokół pytań, które dołączamy do niniejszego zaproszenia. Będziemy wdzięczni za przyjęcie zaproszenia oraz zgłoszenie się do zabrania głosu w kontekście wybranego pytania.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia do 24 maja br. do godz.15.00.

Formularz zgłoszenia

Formularze zgłoszeniowe instytucji / szkoły proszę dostarczyć:

  • na adres e-mail: cen@cen.suwalki.pl
  • pocztą na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki
  • osobiście na spotkaniu – 28 maja 2024 r.

Pytania i uwagi można także zgłaszać drogą telefoniczną lub mailową:
Specjalista-ekspert ds. podlaskiej sieci rozwoju kształcenia Bogumił Węcek, tel. 500292466, e-mail: bogumil.wecek@cen.suwalki.pl

Pliki do pobrania:

1. Zaproszenie.

2. Program ramowy I Spotkania PSRK w subregionie suwalskim z pytaniami do dyskusji.

3. Formularz zgłoszeniowy instytucji/szkoły.