Zapraszamy 13 czerwca na spotkanie Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim

Zapraszamy 13 czerwca na spotkanie Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim
Zapraszamy przedstawiciela Państwa szkoły / instytucji do udziału w pierwszym inauguracyjnym spotkaniu Sieci Doradztwa Zawodowego (SDZ) działającej w trzech subregionach województwa podlaskiego.
Spotkanie w subregionie suwalskim odbędzie się 13 czerwca 2024 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki, sala 103, I piętro.

SDZ przy Podlaskiej Sieci Rozwoju Kształcenia (PSRK) jest inicjowana jako element inwestycji Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w ramach którego realizowany jest projekt: Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji. Celem powstania sieci poza zapewnieniem trwałej współpracy kluczowych interesariuszy procesu kształcenia przez całe życie  jest wdrożenie, koordynacja i monitorowanie na poziomie województwa podlaskiego Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (ZUS 2030). Prace sieci mają zapewnić zidentyfikowanie dobrych praktyk i optymalnych sposobów realizacji oraz partnerów wyrażających wolę wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności dla Podlaskiego 2023 (ZSUdP 2030).

Tematyka najbliższego spotkania SDZ: DORADZTWO NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACJI – analiza potrzeb i dobrych praktyk dotyczyć będzie Pierwszego Obszaru oddziaływania ZSU 2030 (Umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych). Przedmiotem dyskusji będą w szczególności pytania, których wstępny zestaw załączamy do niniejszego zaproszenia. Będziemy zobowiązani nie tylko za przyjęcie Zaproszenia, ale także za zgłoszenie się do zabrania głosu w kontekście wybranego pytania.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia do 11 czerwca br. do godz. 15.00.

Formularz zgłoszenia

Formularze zgłoszeniowe instytucji / szkoły proszę dostarczyć:

  • na adres e-mail: cen@cen.suwalki.pl
  • pocztą na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki
  • osobiście na spotkaniu w dniu 13 czerwca 2024 r.

Pytania i uwagi można także zgłaszać drogą telefoniczną lub mailową:

Specjalista-ekspert ds. podlaskiej sieci doradztwa zawodowego – Bogumił Węcek, tel. 500292466, e-mail: bogumil.wecek@cen.suwalki.pl

Pliki do pobrania:

1. Zaproszenie

2. Program ramowy I Spotkania SDZ w Subregionie suwalskim z pytaniami do dyskusji

3. Formularz zgłoszeniowy