Uwaga! NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

Uwaga! NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH
Szanowni Państwo,
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach serdecznie zaprasza na spotkanie z twórcami koncepcji egzaminu maturalnego w Formule 2023, współautorami informatorów maturalnych z języka polskiego oraz matematyki, pracownikami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
7 października 2021 r. o godzinie 16.00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B odbędą się trzygodzinne zajęcia poświęcone nowemu egzaminowi maturalnemu od roku szkolnego 2022/2023.

Zajęcia dla nauczycieli języka polskiego poprowadzi:

Pani dr Wioletta Kozak – kierownik Wydziału Egzaminów z Przedmiotów Kształcenia Ogólnego, współautorka Informatorów o egzaminie maturalnym z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego, pracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zapisy na zajęcia

Zajęcia dla nauczycieli matematyki poprowadzi:

Pan Mariusz Mroczek – zastępca kierownika Wydziału Egzaminów z Przedmiotów Kształcenia Ogólnego, współautor Informatorów o egzaminie maturalnym z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego, pracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zapisy na zajęcia