Początek: 7 października 2021
16:00
Koniec: 7 października 2021
18:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-19

Zakres szkolenia:

  • Egzamin maturalny z języka polskiego od roku 2023 (wykład).

Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych.

Osoba prowadząca: dr Wioletta Kozak – kierownik Wydziału Egzaminów z Przedmiotów Kształcenia Ogólnego, współautorka Informatorów o egzaminie maturalnym z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego, pracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grzegorz Gołaszewski

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, absolwent studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze, egzaminator i weryfikator, autor publikacji metodycznych z zakresu nauczania literatury i języka polskiego
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • metodyka…