Teresa Zaforymska – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VII (lub VIII) szkoły podstawowej – Chrześcijanie kontra poganie w powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”

Chrześcijanie kontra poganie w powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis” to kolejny scenariusz lekcji języka polskiego opracowany przez Teresę Zaforymską z myślą o zajęciach zdalnych. Lekcję tę można także przeprowadzić pracując stacjonarnie, ponieważ proponowane ćwiczenia interaktywne uczniowie mogą wykonać w klasie. Zapraszamy nauczycieli języka polskiego do lektury scenariusza i jego wykorzystania w pracy z uczniami.

Teresa Zaforymska – nauczyciel doradca metodyczny języka polskiego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach. Organizuje zajęcia poświęcone współpracy i wymianie doświadczeń nauczycieli języka polskiego, podczas których omawiane są metody pracy podnoszące efektywność nauczania i jednocześnie wpływające na poprawę wyników egzaminu ósmoklasisty. Współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży.
Teresa Zaforymska – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VII (lub VIII) szkoły podstawowej – Chrześcijanie kontra poganie w powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”

Pobierz scenariusz