Podsumowanie V Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „112 RATUJE ŻYCIE”

Podsumowanie V Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „112 RATUJE ŻYCIE”
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach było organizatorem, wraz Wojewodą Podlaskim i Podlaskim Kuratorem Oświaty, V edycji Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „112 RATUJE ŻYCIE”.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 wśród uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego oraz propagowanie ich właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

8 lutego br. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się uroczysta gala podsumowująca Konkurs, którą prowadzili konsultanci Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – Joanna Stabińska i Jarosław Cezary Słabiński.

W bieżącym roku w konkursie w dwóch kategoriach: plakat (praca plastyczna) i inscenizacja wzięła udział rekordowa liczba uczniów i szkół. W sumie nadesłano 460 prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas I-III i 23 inscenizacje (w formie filmów) przygotowane przez uczniów klas IV-VII z 64 szkół podstawowych województwa podlaskiego.

W kategorii plakat zostało wyróżnionych 10 uczniów: Miłosz Dec, kl. I – SP nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku, Amelia Kalinko, kl. III – SP nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku, Michał Karpowicz, kl. III – SP nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, Gabriela Makarewicz, kl. III – SP nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, Olga Masalska, kl. I – SP nr 3 w Hajnówce, Marlena Mojsak, kl. I – SP w Załukach, Karolina Ożga, kl. III – SP nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, Damian Sznurkowski-Wiszniewski, kl. I – SP w Przerośli, Zuzanna Średnicka, kl. III – SP im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach, Weronika Zabłocka, kl. I – SP im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie.

III miejsce w kategorii plakat zajął Maciej Dąbrowski, uczeń kl. III, SP nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku.

II miejsce przyznano Milenie Jewdokimow, uczennicy kl. I, SP nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach.

Zwycięzcą konkursu „112 ratuje życie” w kategorii plakat została Natalia Furmanik, uczennica kl. III – SP nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie.

W kategorii inscenizacja wyróżniono uczniów kl. VII – SP im. Jana Pawła II w Kalinówce Kościelnej: Amelię Grzegorczyk, Julię Matan, Szymona Romanowskiego, Julię Siwiec.

Specjalne wyróżnienie otrzymała również Julia Dudzińska – uczennica kl. V SP nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku

Odtwórz film

III miejsce zajęli uczniowie kl. VIIb SP nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach: Łukasz Wojczulis, Julia Ferenc, Kamila Podziewska, Krzysztof Taraszkiewicz, Natalia Ciruk, Wiktoria Aneszko, Natalia Dąbrowska, Patrycja Winkler.

II miejsce ex aequo zajęły uczennice kl. VII – SP im. Jana Pawła II w Kalinówce Kościelnej: Aleksandra Sak, Emilia Guziel, Aleksandra Kamieńska, Joanna Misarko, Martyna Mnich, Kinga Mroczkowska oraz uczniowie kl. VI – SP w Porytem: Oliwia Bazydło, Jakub Malinowski, Patrycja Malinowska, Magdalena Zysk i Jakub Greloch.

I miejsce w kategorii inscenizacja zajęli uczniowie kl. VIa – SP im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce: Zofia Bieniasz, Zuzanna Bućko, Anna Mróz, Anna Szymańska, Jan Kucharski i Jakub Lipski.

Podziękowania otrzymali również nauczyciele szkół podstawowych – opiekunowie laureatów: Jolanta Potapowicz – SP nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie, Jadwiga Mańczuk i Marzena Kolesińska – SP nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, Izabela Szkiłądź i Marta Kamińska – SP im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce, Aneta Hryniewicka i Katarzyna Skórska – SP im. Jana Pawła II w Kalinówce Kościelnej, Iwona Górska i Ewa Frankowska – SP nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, Beata Zdancewicz – SP nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, Wioleta Greloch – SP w Porytem, Beata Suchodolska – SP nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku, Ewa Gutowska i Małgorzata Woroszyło – SP nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku, Ludmiła Jakimiuk – SP nr 3 w Hajnówce, Olga Stocka – SP w Załukach, Irena Dąbrowska – SP nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, Irena Darmetko – SP w Przerośli, Elżbieta Brzozowska – SP im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach, Bożena Muczyńska – SP im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie.

Specjalne podziękowania za popularyzowanie wiedzy o numerze alarmowym 112 oraz propagowanie właściwych zachowań uczniów w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska otrzymało 15 szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach
 • Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce
 • Szkoła Podstawowa Jana Pawła II w Kalinówce Kościelnej
 • Szkoła Podstawowa w Porytem
 • Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Załukach
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
 • Szkoła Podstawowa w Przerośli
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

Nagrody i dyplomy laureatom, ich opiekunom i dyrektorom szkół podstawowych wręczył Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Bożena Dzitkowska – p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty i Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Wojewoda Podlaski pogratulował aktywności uczniom, nauczycielom i szkołom. Zaapelował do uczestników o właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112.

Wszyscy wyróżnieni uczestniczyli w pamiątkowym zdjęciu z Bohdanem Paszkowskim – Wojewodą Podlaskim i innymi znakomitymi gośćmi, wśród których byli: Jarosław Średnicki – Dyrektor Generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jarosław Wendt – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Jarosław Buraczewski – Naczelnik Wydziału Sztabu Policji KWP w Białymstoku, Bożena Dzitkowska – p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty, Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

W dalszej części można było obejrzeć dwie najlepsze nagrodzone w konkursie inscenizacje. Najpierw wystąpili uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce śpiewająco informując o właściwych zachowaniach podczas wykonywania połączeń na numer alarmowy 112, a po nich uczniowie klasy Szkoły Podstawowej w Porytem. Wszyscy mogli też obejrzeć wyróżniony film animowany Julii Dudzińskiej z SP nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku.

W uroczystej gali wzięło udział prawie 300 osób: nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych, uczestnicy konkursu, czyli uczniowie szkół podstawowych z Augustowa, Białegostoku, Jasionówki, Hajnówki, Kalinówki Kościelnej, Łomży, Nowych Piekut, Porytego, Przerośli, Suwałk, Załuków, a także rodzice uczniów wyróżnionych w konkursie.

W holu przed salą konferencyjną można było obejrzeć wystawę konkursowych prac plastycznych oraz odwiedzić stoiska służb Ratownictwa Medycznego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku.

Dobra organizacja konkursu, efektowna gala podsumowująca jego wyniki oraz skuteczne promowanie wśród dzieci i młodzieży numeru alarmowego 112 to efekt współpracy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.