Nasz nowy Informator o formach doskonalenia nauczycieli na II semestr roku szkolnego 2023/2024

Nasz nowy Informator o formach doskonalenia nauczycieli na II semestr roku szkolnego 2023/2024
Szanowni Państwo,
prezentujemy nowy Informator Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z propozycją form doskonalenia nauczycieli na II semestr roku szkolnego 2023/2024.

Przed nami drugie półrocze aktywności edukacyjnych, zapraszamy zatem nauczycieli do korzystania z propozycji szkoleń, warsztatów, seminariów, spotkań sieci współpracy i samokształcenia, których ofertę przygotowaliśmy i przedstawiamy.

Szczególną uwagę Państwa chcę zwrócić na szkolenia wzbogacające naszą wiedzę o polskiej kulturze, historii i tradycji. Zachęcam, by skorzystali z nich nie tylko nauczyciele historii i języka polskiego, ponieważ – jak sądzę – tematyka tych zajęć zainteresuje znacznie szersze grono. Warto też korzystać ze szkoleń i warsztatów poruszających tematykę pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniami z pokolenia Alfa oraz iGen.

W bieżącym roku szkolnym jednym z kierunków polityki oświatowej państwa jest doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego. Zajrzyjmy do naszych statutów, pochylmy się nad zapisami, a także praktycznymi aspektami dotyczącymi tego, jakże ważnego i jednocześnie trudnego, obszaru pracy dydaktycznej. Zachęcam do uczestnictwa w szkoleniach związanych z ocenianiem szkolnym, byśmy coraz lepiej (d)oceniali osiągnięcia uczniów.

Nadal proponujemy Państwu publikowanie własnych materiałów edukacyjnych, artykułów, scenariuszy zajęć w kwartalniku edukacyjnym Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach CENne Wiadomości. Zachęcamy do dzielenia się ciekawymi pomysłami, sprawdzonymi metodami i formami pracy z nauczycielami innych szkół. Jest to działanie szlachetne, przydatne i sprzyja wzajemnemu rozwojowi, a także promuje w regionie szkołę autora publikacji. Z przyjemnością informuję, że CENne Wiadomości zarejestrowane zostały w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i otrzymały numer ISSN, co nas bardzo cieszy i nadaje wyższą rangę naszemu kwartalnikowi. Zapraszamy do współpracy.

Lidia Kłoczko
dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach