Monika Kowalska – Trudność ustąpi, gdy chęć przystąpi, czyli refleksje o młodości, motywacji i pracy

Trudność ustąpi, gdy chęć przystąpi – to polskie przysłowie przywołuje Monika Kowalska, poświęcając swój artykuł refleksji nad motywacją młodych ludzi do nauki i pracy. Pracy rozumianej jako wykonywanie przyszłego zawodu, ale także głębiej – jako podejmowanie własnego rozwoju, świadomy wybór drogi życiowej i podążanie nią z nieustanną autorefleksją. Wnioski, które autorka podaje, formułuje na podstawie wyników przeprowadzonych wśród młodzieży ankiet.
Zapraszamy do zapoznania się z tą wychowawczą refleksją.

Monika Kowalska – nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach, niezwykle zaangażowana w wychowanie młodego pokolenia. O tym aspekcie pracy pisze tak: „W ciągu mojej wieloletniej pracy w zawodzie nauczyciela nieustannie doświadczam jak piękny jest trud pracy z młodzieżą w szkole. Każdy człowiek to inny świat, pełen marzeń, inspiracji, ale i trosk. Uważam, że to wielki zaszczyt, ale i odpowiedzialność dla nauczyciela, zwłaszcza wychowawcy,  gdy może towarzyszyć młodemu człowiekowi w tym jakże niełatwym czasie wzrastania, zdobywania wiedzy i pracy nad własnym charakterem”.
Monika Kowalska – Trudność ustąpi, gdy chęć przystąpi, czyli refleksje o młodości, motywacji i pracy

Pobierz artykuł