Konferencja – Jak zachowywać się w przypadku zagrożeń – zapraszamy 15 listopada

Konferencja – Jak zachowywać się w przypadku zagrożeń – zapraszamy 15 listopada
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza 15 listopada 2022 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 do udziału w konferencji proobronnej ,,Jak zachowywać się w przypadku zagrożeń”.
Konferencję poprowadzą oficerowie i żołnierze I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku.

Podczas konferencji omówione zostaną ważne zagadnienia:

  • zadania WOT w Stałych Rejonach Odpowiedzialności na przykładzie 1.PBOT,
  • prezentacja Zaawansowanego Systemu Szkolenia Strzeleckiego TS WISŁA (trenażer laserowy),
  • zarządzanie placówkami oświaty w sytuacjach kryzysowych związanych z działaniami militarno – obronnymi,
  • podstawowe wiadomości dotyczące cyberbezpieczeństwa w szkołach,
  • podstawy przetrwania w sytuacjach zagrożenia działaniami wojennymi,
  • podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przy ranach i obrażeniach powstałych na polu walki,
  • rozpoznawanie działań dezinformacyjnych i inspiracyjnych przez kadrę kierowniczą szkół,
  • elementy terenoznawstwa – omówienie sposobu nawigowania w terenie leśnym i zurbanizowanym,
  • przygotowanie do szkolenia strzeleckiego – omówienie podstaw budowy oraz posługiwania się bronią.

Adresatami są dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wychowawcy, pedagodzy szkolni, nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa oraz inni zainteresowani.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapisy: https://cen.suwalki.pl/event-pro/jak-zachowywac-sie-w-przypadku-zagrozen/

Serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji.