Początek: 15 listopada 2022
09:00
Koniec: 15 listopada 2022
14:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.120920533353, 22.928279751451

FD-158

Zakres konferencji:

  • zadania WOT w Stałych Rejonach Odpowiedzialności na przykładzie 1.PBOT,
  • funkcjonowanie szkół i placówek podczas podwyższania gotowości obronnej państwa,
  • podstawowe wiadomości dotyczące cyberbezpieczeństwa w szkołach,
  • podstawy przetrwania w sytuacjach zagrożenia działaniami wojennymi,
  • podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przy ranach i obrażeniach powstałych na polu walki,
  • rozpoznawanie działań dezinformacyjnych i inspiracyjnych przez kadrę kierowniczą szkół,
  • elementy terenoznawstwa – omówienie sposobu nawigowania w terenie leśnym i zurbanizowanym,
  • przygotowanie do szkolenia strzeleckiego – omówienie podstaw budowy oraz posługiwania się bronią.

Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wychowawcy, pedagodzy szkolni, nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa oraz inni zainteresowani

Prowadzący: Oficerowie i żołnierze I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku

Liczba godzin dydaktycznych: 6

Kierownik: Jarosław Cezary Słabiński

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jarosław Cezary Słabiński

NAUCZYCIEL KONSULTANT, WICEDYREKTOR
wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, absolwent studiów z zakresu technologii informacyjnej, edukacji medialnej i technicznej, koordynator Laboratorium Innowacji i-Lab, koordynator merytoryczny Podlaskiej Platformy Edukacyjnej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]…