Katarzyna Kleszczewska – Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego ucznia

Obecność w szkolnych klasach uczniów z zespołem Aspergera staje się coraz powszechniejsze. Wymagają oni od nauczycieli odrębnej uwagi, dostosowania metod nauczania, wzmacniania przekazu słownego obrazem itp. Katarzyna Kleszczewska, nauczycielka pracująca z uczniem z zespołem Aspergera, prezentuje opracowane przez siebie karty pracy wspomagające rozwój emocjonalno-społeczny dziecka oraz przyswajanie treści matematycznych. Publikowane tu opracowanie przedstawiła na konferencji „Innowacje i eksperymenty w szkole – dobre praktyki 2020”, zorganizowanej 6 marca br. w Szczuczynie.

Katarzyna Kleszczewska – nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej w Szczuczynie. Specjalizuje się w pedagogice specjalnej w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera. Do jej obowiązków należy kontrolowanie postępów ucznia z Zespołem Aspergera, systematyczne monitorowanie koncentracji uwagi, sprawdzanie, wyjaśnianie, naprowadzanie za pomocą dodatkowych pytań oraz wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego. W swojej pracy wykorzystuje opracowywane przez siebie pomoce dydaktyczne.
Katarzyna Kleszczewska – Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego ucznia

Pobierz publikację