Justyna Bober – Korzyści, zagrożenia i szanse sztucznej inteligencji – pomysł i scenariusz lekcji z wykorzystaniem metody sześciu myślowych kapeluszy de Bono

Po wielu instruktażach dotyczących wykorzystania w edukacji programów komputerowych i aplikacji, w tym możliwości zastosowania sztucznej inteligencji, Justyna Bober prezentuje scenariusz lekcji na temat AI. Co ciekawe, pierwsza jego wersja została wygenerowana właśnie przez tę inteligencję (dokładnie przez Chat GPT), druga jest modyfikacją pierwszej, proponowaną przez autorkę. Zapraszamy do ich wykorzystania w pracy z uczniami.

Justyna Bober – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zajmuje się wykorzystaniem TIK w nauczaniu, zwłaszcza języka polskiego i angielskiego, zastosowaniem elementów neurodydaktyki oraz sposobami motywowania uczniów do pracy. Tłumaczyła z języka angielskiego materiały zamieszczane na portalu Khan Academy. Jest ambasadorem programów Wakelet i Book Creator.
Justyna Bober – Korzyści, zagrożenia i szanse sztucznej inteligencji – pomysł i scenariusz lekcji z wykorzystaniem metody sześciu myślowych kapeluszy de Bono

Pobierz artykuł