Jūratė Sutkuvienė – „Godzina geniuszu” i droga SETI (z Sejn do Łoździej i do Suwałk)

Artykuł napisany przez litewską nauczycielkę Jūratė Sutkuvienė zapoznaje z inicjatywą SETI, czyli Sejneńską Inicjatywą Nauczycieli Anglistów. Nauczyciele ci, pracujący w szkołach po obu stronach granicy polsko-litewskiej, poszukują ciekawych pomysłów służących rozwojowi uczniów, szkoły, a przy okazji – ich samych. Prezentowany artykuł ukazał się po litewsku w gazecie „Lazdiju reklama” nr 41 (913), 8 października 2019 r.

Jūratė Sutkuvienė – nauczycielka języka angielskiego w Krosnos Pagrindine Mokykla (szkole położonej niedaleko Łoździej), absolwentka Uniwersytetu Wileńskiego i ISM University of Management and Economy. Uczestniczy w spotkaniach nauczycieli języka angielskiego pracujących w szkołach na terenach przygranicznych Polski i Litwy, skupionych w SETI (Sejny English Teacher Initiative).
Jūratė Sutkuvienė – „Godzina geniuszu” i droga SETI (z Sejn do Łoździej i do Suwałk)

Pobierz artykuł