Joanna Kalejta – Jak zrealizować praktyki zawodowe z wykorzystaniem wirtualnego przedsiębiorstwa REVAS

„Z uwagi na obecną pandemiczną sytuację w szkole, a jednocześnie potrzebę realizacji praktyk zawodowych, można skorzystać z Branżowych Symulacji Biznesowych” – taką informacją rozpoczyna Joanna Kalejta swój artykuł, w którym prezentuje możliwość realizacji uczniowskich praktyk zawodowych w sposób zdalny. Narzędziem umożliwiającym tę atrakcyjną formę zdobywania umiejętności zawodowych jest platforma Revas. Zapraszamy do poznania możliwości prezentowanego rozwiązania edukacyjnego i stosowania go w pracy z uczniami zdobywającymi zawód.

Joanna Kalejta – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach. Organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie kształcenia zawodowego, współpracy z pracodawcami, doradztwa zawodowego, zarządzania firmą, zarządzania turystyką oraz pozyskiwania środków unijnych na działania edukacyjne. Jest trenerem Branżowych Symulacji Biznesowych „Revas”.
Joanna Kalejta – Jak zrealizować praktyki zawodowe z wykorzystaniem wirtualnego przedsiębiorstwa REVAS

Pobierz artykuł