Jarosław Schabieński – Polski Sybir

Wrzesień w Polsce jest miesiącem bolesnych wspomnień o „czwartym rozbiorze Polski”, dokonanym przez Niemców i Sowietów. O ile o męczeństwie Polaków zadanym przez Niemców głośno mówiono i pisano od lat 40. XX wieku, o tyle o tym, co po 17 września 1939 roku robili Sowieci z mieszkańcami terenów wschodnich, w PRL milczano. W artykule „Polski Sybir” dr Jarosław Schabieński kreśli losy polskich Sybiraków oraz przypomina, że winniśmy im pamięć. Zachęcamy do lektury i budowania świadomości „polskiego Sybiru” u uczniów.

Jarosław Schabieńskinauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach; doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki, autor i współautor kilkunastu pozycji metodycznych z historii oraz z wiedzy o społeczeństwie i samorządności uczniowskiej, a także książek oraz artykułów z historii XX wieku Polski północno-wschodniej. W 2017 roku otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty.

dr Jarosław Schabieński Polski Sybir

Pobierz artykuł