Jarosław Cezary Słabiński – Cyberprzestrzeń

Jak określana jest przestrzeń komunikacyjna, która powstała przez połączenie komputerów z całego świata? W jakiej przestrzeni można być w wielu miejscach jednocześnie? To cyberprzestrzeń. Zapewne dzieci i młodzież nie wyobrażają sobie, że kiedyś jej nie było – dla nich, Pokolenia Z, istniała od zawsze. My, pokolenie starsze, mamy inną wiedzę, bo przecież cyberprzestrzeń powstawała na naszych oczach. Jednak to, że jej początków można upatrywać w czasach rewolucji francuskiej, także dla wielu z nas może być odkryciem. Z bogactwem cyberprzestrzeni i historią jej kształtowania się zapoznaje nas Jarosław Cezary Słabiński. Zapraszamy do zanurzenia się w… no właśnie, w Cyberprzestrzeni.

Jarosław Cezary Słabiński – wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel konsultant. Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie nowych technologii w nauczaniu, bezpieczeństwa w szkole i w Internecie. Koordynator merytoryczny Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.
Jarosław Cezary Słabiński – Cyberprzestrzeń

Pobierz artykuł