Janette Magdalena Olszewska – „Woda – życie w naszych rękach”. Projekt międzyprzedmiotowy w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach

W preambule podstawy programowej dla szkoły podstawowej mamy wskazania, by realizując treści programowe poszczególnych przedmiotów, stosować metodę projektu. Czytamy tam też, że: „Projekty swoim zakresem mogą obejmować jeden lub więcej przedmiotów”. Janette Olszewska wybrała tę drugą możliwość i opracowała projekt międzyprzedmiotowy dla uczniów i dzieci przedszkolnych dotyczący wody. Pracując tą metodą zrealizowano wybrane treści wielu przedmiotów, a prezentacja efektów stała się szkolnym wydarzeniem z okazji „Światowego Dnia Wody”. Projekt „Woda – życie w naszych rękach” prezentujemy i zachęcamy do zapoznania się oraz zainspirowania.

Janette Magdalena Olszewska – nauczycielka języka angielskiego i rosyjskiego oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach. Stale szuka nowych i ciekawych pomysłów na pracę z dziećmi i młodzieżą. W pracy bardzo chętnie i często wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne.
Janette Magdalena Olszewska „Woda – życie w naszych rękach”. Projekt międzyprzedmiotowy w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach

Pobierz artykuł