Jan Bielecki – Sprawdzony sposób na realizację podstawy programowej

Jedni nauczyciele realizują projekty w ramach Programu e-Twinning, inni o nich słyszeli. Jan Bielecki, ambasador Programu e-Twinning, prezentuje ten program, wskazując nieocenione możliwości i korzyści, jakie mogą mieć uczestniczący w nim nauczyciele i uczniowie. Warto podkreślić, że projekty e-Twinning są narzędziem do realizacji treści programowych, niezwykle motywującym i atrakcyjnym dla uczniów. Zachęcamy do lektury artykułu. Być może zechcą Państwo skorzystać z możliwości oferowanych przez Program e-Twinnng.

Jan Bielecki – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Organizuje i prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie Programu e-Twinning, mediacji w szkole, wolontariatu oraz innowacji pedagogicznych. Ambasador Programu E-Twinning.
Jan Bielecki – Sprawdzony sposób na realizację podstawy programowej

Pobierz artykuł