Edyta Skrodzka – Trening umiejętności społecznych jako forma wspomagania ucznia podczas całego procesu dydaktycznego

Aby sprawnie funkcjonować w dzisiejszym świecie, oprócz wiedzy merytorycznej niezwykle istotne jest posiadanie umiejętności społecznych. To one pozwalają nam w pełni uczestniczyć w relacjach z innymi ludźmi. Od dzieciństwa w sposób naturalny ćwiczymy te umiejętności w środowisku rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym. Dużo trudniej mają osoby ze spektrum autyzmu. Zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym utrudniają im nawiązywanie relacji z innymi. Pomysłem na pracę z dzieckiem autystycznym dzieli się Edyta Skrodzka. To ważna propozycja dla nauczycieli pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu.

Edyta Skrodzka – nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej w Szczuczynie, prowadzi także zajęcia rewalidacyjne. Ukończyła studia na kierunku rewalidacja, studia podyplomowe w zakresie autyzmu (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) oraz terapię zajęciową z arteterapią. Od dawna jej uwagę zwracały trudności w funkcjonowaniu społecznym dzieci autystycznych. Podążając za swoimi zainteresowaniami, w 2019 roku ukończyła certyfikowany Kurs Trenera Umiejętności Społecznych. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w codziennej pracy, która daje jej wiele satysfakcji i stwarza możliwość rozwoju.
Edyta Skrodzka – Trening umiejętności społecznych jako forma wspomagania ucznia podczas całego procesu dydaktycznego

Pobierz artykuł