Dorota Koncewicz – Szkolne wyzwania pedagogów

Pedagog szkolny to swego rodzaju „omnibus” w sprawach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych, profilaktycznych pisze Dorota Koncewicz i zaprasza pedagogów do udziału w sieci współpracy i samokształcenia.

Dorota Koncewicz nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zajmuje się pracą z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, edukacją zdrowotną, kształceniem zawodowym oraz przygotowaniem ucznia do egzaminu zawodowego.
Dorota Koncewicz – Szkolne wyzwania pedagogów

Pobierz artykuł