Dorota Koncewicz – Pedagodzy specjalni i specjaliści „na świeczniku”?

Pedagodzy specjalni i specjaliści „na świeczniku”? – pyta dr Dorota Koncewicz już w tytule swego artykułu, w którym analizuje ich zadania w kontekście obowiązujących przepisów oświatowych, kierunków polityki oświatowej państwa wyznaczonych na bieżący rok szkolny oraz zadania nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli. Przypomina również, że w szkole do planowania i prowadzenia działań dotyczących udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zobowiązani są wszyscy nauczyciele, niezbędna jest więc współpraca całego zespołu. Zachęcamy zatem wszystkich nauczycieli do lektury tego ważnego artykułu.

Dorota Koncewicz nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach; doktor nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, pedagog specjalny, surdopedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, socjoterapeuta, edukator i tłumacz języka migowego. Wspiera nauczycieli w ich pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz profesjonalnej współpracy z rodziną.
Dorota Koncewicz  Pedagodzy specjalni i specjaliści „na świeczniku”?

Pobierz artykuł