Dorota Koncewicz – Pedagog specjalny – człowiek do zadań „specjalnych” w szkole

Kto w szkole jest „człowiekiem do zadań specjalnych”? Od lipca i sierpnia tego roku można tak określić pedagoga specjalnego. Jakie wymagania musi on spełnić, jakimi cechami powinien się odznaczać oraz jakie zadania zostały przed nim postawione wyjaśnia w swoim artykule dr Dorota Koncewicz. Autorka, podkreślając etyczny wymiar pracy  tego pedagoga, analizuje aktualne akty prawne regulujące jego funkcjonowanie w szkole i – co oczywiste – zachęca do współpracy z nim innych nauczycieli. Do refleksyjnej lektury zamieszczonego artykułu zachęcamy zatem wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dorota Koncewicz nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach; doktor nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, pedagog specjalny, surdopedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, socjoterapeuta, edukator i tłumacz języka migowego. Wspiera nauczycieli w ich pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz profesjonalnej współpracy z rodziną.
Dorota Koncewicz  Pedagog specjalny – człowiek do zadań „specjalnych” w szkole

Pobierz artykuł