Dorota Hołownia-Dudek – Znaleźć własny styl i środek wyrazu

„Znaleźć własny styl i środek wyrazu”. Co oznacza ten postulat w odniesieniu do pracy nauczyciela? Znamy różne koncepcje pedagogiczne, z których on może wynikać, nie bez znaczenia jest także osobowość nauczyciela. W prezentowanym artykule Dorota Hołownia-Dudek dzieli się doświadczeniem i dobrymi praktykami stosowania oceniania kształtującego w nauczaniu języka angielskiego, a dokładniej jednego z elementów tej strategii – oceny koleżeńskiej, ukazując wymierne i niewymierne korzyści, jakie przynosi ona zarówno uczniom, jak i nauczycielowi. Mamy nadzieję, że lektura tego artykułu stanie się dla Państwa ważną inspiracją.

Dorota Hołownia-Dudek – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel języka angielskiego w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego W Suwałkach. Organizuje i prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej i metodyki nauczania języka angielskiego, umiejętności i kompetencji kluczowych oraz oceniania kształtującego, wspierającego rozwój ucznia.
Dorota Hołownia-Dudek – Znaleźć własny styl i środek wyrazu

Pobierz artykuł