Dorota Hołownia-Dudek – Eduakcja – edukacja

[…] zagrożenie koronawirusem przeniosło nas, jak w filmie science fiction, w nową rzeczywistość szkolną, w której to my, nauczyciele, Cyfrowi Imigranci, jesteśmy gośćmi w środowisku naszych uczniów, Cyfrowych Tubylców – pisze Dorota Hołownia-Dudek w artykule, w którym stawia pytanie o to, jak dostosować edukację do potrzeb i wyzwań rzeczywistości, i podaje możliwe odpowiedzi. Podkreśla, że w szkole niezwykle ważne są relacje oraz to, że sytuacja, którą przeżywamy, bardziej niż zwykle uświadamia nam wagę zadania szkoły, jakim jest „wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju”. Zachęcamy do lektury tego ważnego artykułu.

Dorota Hołownia-Dudek – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel języka angielskiego w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego W Suwałkach. Organizuje i prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej i metodyki nauczania języka angielskiego, umiejętności i kompetencji kluczowych oraz oceniania kształtującego, wspierającego rozwój ucznia.
Dorota Hołownia-Dudek – Eduakcja – edukacja

Pobierz artykuł