mgr filologii angielskiej, mentor w Nauczycielskiej Akademii Internetowej w Kursie Ocenianie Kształtujące – kurs dla zaawansowanych, mentor dla Coursera (międzynarodowa platforma edukacyjna) w kursie Wspieranie dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu
Obszary działań:
  • nauczanie języka angielskiego na każdym etapie edukacyjnym,
  • metodyka języka angielskiego,
  • realizacja podstawy programowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – język obcy nowożytny,
  • dysleksja i trudności w pisaniu i czytaniu – języki obce,
  • ocenianie wspierające rozwój ucznia – planowanie lekcji i procesu edukacyjnego,
  • rozwijanie kompetencji kluczowych,
  • motywacja ucznia,
  • personalizacja nauczania,
  • neurodydaktyka w szkole,
  • coaching w oświacie.

Adres

Nasz adres:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

Napisz do mnie
Zaplanuj moją trasę