Oferta pracy w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Oferta pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach poszukuje osoby na stanowisko nauczyciel – bibliotekarz: 1/2 etatu, od 1 lutego 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa/bibliotekarstwa/ bibliotekoznawstwa i informacji naukowej/ bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej/  lub studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa w […]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – księgowy

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – księgowy. Ogłoszenie o konkursie, wymagania na stanowisko – księgowy, załączniki i regulamin naboru znajdziecie Państwo tutaj. Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach lub przesłać pocztą na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Mikołaja Reja 67B, 16-400 […]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – główny księgowy

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – główny księgowy. Ogłoszenie o konkursie, wymagania na stanowisko – główny księgowy, załączniki i regulamin naboru znajdziecie Państwo tutaj. Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach lub przesłać pocztą na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Mikołaja Reja […]

Oferta pracy w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na stanowiska nauczycieli – konsultantów

Oferta pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach poszukuje osób na stanowiska nauczycieli – konsultantów: nauczanie przedmiotów przyrodniczych (przyroda/biologia/geografia/chemia/fizyka) – 1 etat, edukacja matematyczna – 1 etat, nauczanie języków obcych – 1 etat, edukacja polonistyczna – 1 etat, edukacja wczesnoszkolna – 1 etat, nauczanie przedmiotów zawodowych – 1 etat. Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym […]

Oferta pracy w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Oferta pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach poszukuje dwóch osób na stanowisko nauczyciel – bibliotekarz: 1 etat, od 1 września 2020 r.; 1 etat od 1 października 2020 r. Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa/bibliotekarstwa/ bibliotekoznawstwa i informacji naukowej/ bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej/ lub studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe z […]