Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – księgowy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – księgowy
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – księgowy.

Ogłoszenie o konkursie, wymagania na stanowisko – księgowy, załączniki i regulamin naboru znajdziecie Państwo tutaj.

Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach lub przesłać pocztą na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki, w terminie do 15 września 2020 r. do godziny 15.00.

Kopertę należy opatrzyć informacją: „Konkurs na stanowisko księgowego”.