Oferta pracy w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Oferta pracy w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Oferta pracy
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach poszukuje osoby na stanowisko nauczyciel – bibliotekarz: 1/2 etatu, od 1 lutego 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa/bibliotekarstwa/ bibliotekoznawstwa i informacji naukowej/ bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej/  lub studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa w zakresie bibliotekoznawstwa/bibliotekarstwa/ bibliotekoznawstwa i informacji naukowej/ bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej,
 • znajomość systemów bibliotecznych,
 • posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy.
Obowiązkiem nauczyciela – bibliotekarza jest w szczególności:
 • udostępnianie zbiorów w Wypożyczalni i Czytelni,
 • udzielanie informacji katalogowej, bibliograficznej i rzeczowej użytkownikom biblioteki;
 • bieżące diagnozowanie oczekiwań i satysfakcji użytkowników biblioteki,
 • opracowanie formalne i przedmiotowe artykułów z czasopism,
 • wykonywanie zestawień bibliograficznych,
 • prowadzenie lekcji bibliotecznych,
 • prowadzenie selekcji i skontrum zbiorów bibliotecznych,
 • udział w działaniach promujących bibliotekę i CEN w Suwałkach,
  Zainteresowane osoby proszone są o złożenie w terminie do 14 stycznia 2022 r.
  w sekretariacie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B,
  16-400 Suwałki, oferty zawierającej:
 • krótki opis doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do oferty),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 2 do oferty).

Osoby spełniające powyższe kryteria zostaną zaproszone na rozmowę z dyrektorem Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Oferta pracy

Załącznik nr 1 – Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach dla kandydatów na stanowisko nauczyciel-bibliotekarz