Wspomaganie rozwoju przedszkoli, szkół i placówek realizowane przez CEN w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza do udziału w procesie wspomagania rozwoju prowadzonego w roku szkolnym 2018/2019 wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe. W ramach wspomagania zapewniamy: stałą współpracę ze szkołą/przedszkolem/placówką osoby wspomagającej z CEN w Suwałkach; pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb i opracowaniu planu wspomagania rozwoju; realizację zaplanowanych działań i ich wspólne monitorowanie; wspólną ocenę […]

Seminarium wyjazdowe do Pagėgiai na Litwie

W dniach 14-15 września 2018 r. zostało zorganizowane seminarium wyjazdowe do Pagėgiai na Litwie, w którym uczestniczyli nauczyciele języka litewskiego, geografii i historii Litwy. Głównym celem szkolenia pt. „Vydūnas – znany, ale niepoznany” było bliższe poznanie osobowości litewskiego pisarza, filozofa, działacza społecznego. Rok 2018 – to rok Vydūnasa, którego 150 rocznicę urodzin właśnie obchodzimy. Uczestnicy […]

Informator o formach doskonalenia na I semestr roku szkolnego 2018/2019

Drodzy Państwo, przekazujemy nowy Informator Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z propozycją form doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2018/2019. Opracowaliśmy go w nieco innym układzie treści, a mianowicie znaczna część oferty skonstruowana jest według kierunków polityki oświatowej państwa. W Informatorze znajdą też Państwo programy szkoleniowe obejmujące różne formy i tematy zajęć wynikające z potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli. […]