Seminarium wyjazdowe do Pagėgiai na Litwie

Seminarium wyjazdowe do Pagėgiai na Litwie

W dniach 14-15 września 2018 r. zostało zorganizowane seminarium wyjazdowe do Pagėgiai na Litwie, w którym uczestniczyli nauczyciele języka litewskiego, geografii i historii Litwy.

Głównym celem szkolenia pt. „Vydūnas – znany, ale niepoznany” było bliższe poznanie osobowości litewskiego pisarza, filozofa, działacza społecznego. Rok 2018 – to rok Vydūnasa, którego 150 rocznicę urodzin właśnie obchodzimy. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili atrakcje turystyczne i miejsca związane z życiem i twórczością pisarza, między innymi Park Regionalny Rambynas (Rambyno regioninis parkas), na terenie którego znajduje się cmentarz Bitėnai, gdzie spoczywa Vydūnas. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku pokazali przedstawienie pt. „Vergai ir dykiai” na podstawie utworu Vydūnasa. Dyskutowano o aktualności dzieła i przydatności w praktyce szkolnej.

Seminarium wyjazdowe zorganizowano w ramach współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z Urzędem Gminy w Puńsku. Kierownikiem szkolenia była Biruta Wojczulis.