Wspomaganie rozwoju przedszkoli, szkół i placówek realizowane przez CEN w Suwałkach

Wspomaganie rozwoju przedszkoli, szkół i placówek realizowane przez CEN w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza do udziału w procesie wspomagania rozwoju prowadzonego w roku szkolnym 2018/2019 wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe.

W ramach wspomagania zapewniamy:
  • stałą współpracę ze szkołą/przedszkolem/placówką osoby wspomagającej z CEN w Suwałkach;
  • pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb i opracowaniu planu wspomagania rozwoju;
  • realizację zaplanowanych działań i ich wspólne monitorowanie;
  • wspólną ocenę rezultatów po zakończeniu realizacji planu wspomagania.

Więcej informacji dotyczących Procesowego wspomagania rozwoju szkół, przedszkoli i placówek oświatowych znajdziecie Państwo tutaj.

Prosimy o pobranie karty zgłoszenia i przesłanie wypełnionej do CEN w Suwałkach.

Karta zgłoszenia do wspomaganiaplik do pobrania