Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach zaprasza do udziału w III edycji konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”

Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach zaprasza do udziału w III edycji konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”
Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach zaprasza Szkoły do udziału w III edycji konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”.

Konkurs jest sprawdzonym przedsięwzięciem, wpisującym się w realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz realizację kierunków polityki oświatowej państwa – działania wychowawcze szkoły i wychowanie do wartości. Skutecznie oddziałuje na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas III szkół podstawowych w Suwałkach i powiatach: suwalskim (ziemskim), augustowskim i sejneńskim.

Trwa od 12 października do 4 grudnia 2020 r.: pierwszy etap – szkolny do 9 listopada 2020 r., drugi etap – międzyszkolny – rozstrzygnięcie konkursu i opublikowanie na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach listy laureatów oraz zwycięskich nagrań – odbędzie się 4 grudnia 2020 r.

W tym roku, ze względu stan epidemiczny proponujemy Państwu formę online, polegającą na przesłaniu nagrań audio-wideo utworów czytanych  przez laureatów etapu szkolnego.

Plik zawierający nagranie audio-wideo należy umieścić na dysku wirtualnym np. OneDrive lub dysku Google, udostępnić i przesłać link do niego na adres e-mail: biblioteka@cen.suwalki.pl do dnia 16 listopada 2020 r.

Zgłoszenie uczestnika II etapu wraz ze Zgodą Rodziców/Opiekunów Prawnych należy dostarczyć drogą elektroniczną (email: biblioteka@cen.suwalki.pl), drogą pocztową lub osobiście na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki do 16 listopada 2020 r.

Zachęcamy do realizacji konkursu w Państwa Szkołach. Jesteśmy przekonani, że pozytywnie wpłynie na czytelnictwo uczniów i ich rodzin.

Regulamin konkursu – pobierz
Karta zgłoszenia – pobierz
Zgoda rodziców – pobierz

Informacji dotyczących konkursu udziela nauczyciel bibliotekarz Katarzyna Romanowska – tel.: 87 562 78 58, 87 567 03 28 lub e-mail: katarzyna.romanowska@cen.suwalki.pl